Bronbemaling meldsysteem

Binnen de wereld van bronbemalers heeft Mobile Telematics de afgelopen jaren een prominente positie verworven. Wat begon als een eenvoudig meldsysteem voor laag brandstofniveau, is in de loop van de jaren doorontwikkeld tot echt “beheer op afstand” voor bronbemaling. We hebben oplossingen voor dieselpompen, elektrische pompen en losse bouwputcentrales.

Debietmeting

Zo is het mogelijk de actuele flow (debiet) en de totale hoeveelheid (totalizer) op afstand uit te lezen. U ziet dan in één oogopslag alle pompgegevens bij elkaar en kunt snel zien of alles in orde is.
Steeds vaker eisen opdrachtgevers een overzicht van de hoeveelheid water die per dag is afgevoerd: de watermeterstaat. Met één druk op de knop kunt u deze nu maken en als bestand opsturen naar uw opdrachtgever.

Vacuümmeting

In bepaalde gevallen kan het belangrijk zijn om niet alleen het debiet te meten, maar ook het vacuüm te meten. Ook daar hebben we een oplossing. We kunnen verschillende type vacuumsensoren aansluiten met mA of V als meetsignaal. U kunt dan het actuele vacuüm monitoren.
Als het ook wat eenvoudiger kan, dan hebben we daar ook een oplossing voor: een vacuümschakelaar. Als het vacuüm onder de ingestelde waarde komt, schakelt deze in.

Peilbuizen & divers

Steeds vaker krijgen we de vraag om de grondwaterstand te monitoren. De drukopnemers (divers) worden dan aangesloten op de WATCHERbox® in de pomp of op een aparte meldkast. Op deze manier kan heel nauwkeurig de verandering van het grondwaterniveau geregistreerd worden en vastgelegd. U kunt nu eenvoudig de objectief geregistreerde gegevens aan uw opdrachtgever overleggen.

Alarmmelder

Om te voorkomen dat u als bronbemaler of opdrachtgever constant achter het scherm moet zitten om alles in de gaten te houden, doen wij dat voor u. U stelt via de webapplicatie in welke meetgegevens belangrijk zijn en welke grenswaarden van toepassing zijn. Als een grenswaarde overschreden wordt, dan sturen wij u daarvan een melding. Dat kan een email zijn of een SMS-bericht aan één of meerdere personen. Ook dit stelt u zelf eenvoudig in via de webapplicatie.