Groenonderhoud

Voor het maaien en onderhouden van bermen en watergangen, worden steeds vaker WATCHERboxen® toegepast. De reden hiervoor is dat de opdrachtgevers steeds vaker eisen dat het uitgevoerde werk objectief wordt geregistreerd.

Aantoonbaar

Met de komst van prestatiecontracten verschuift de verantwoordelijkheid voor het goed uitvoeren verder naar de uitvoerende partij. De opdrachtgever wil alleen op de hoogte gehouden worden van de voortgang en de uitzonderingen. Hiervoor heeft Mobile Telematics de juiste WATCHERboxen in het programma. Hiermee kunnen alle maai- en baggerwerkzaamheden die worden uitgevoerd met de gazonmaaier, tractor, maaiboot of graafmachine automatisch en objectief worden geregistreerd. De machinist kan zich concentreren op zijn werk, terwijl de WATCHERbox het werk nauwkeurig vastgelegd. Zo heeft u objectief bewijs om aan te tonen dat het werk op tijd is uitgevoerd, zonder extra administratie. Ook heel handig bij het snel afhandelen van schadeclaims.

Maairoute

Door de WATCHERbox® aan te sluiten op het elektrische signaal van de maaier, kunnen we registreren of er gemaaid wordt. Gelijktijdig verkleinen we het zendinterval, zodat heel nauwkeurig wordt geregistreerd waar en wanneer gemaaid is. Dit wordt zichtbaar op de digitale kaart en is live te volgen via de webapplicatie.

MaaiApp

De MaaiApp verandert het maaiwerk rigoureus! Deze nieuwe App draait op de tablet of smartphone en is een slimme combinatie van navigeren en registreren. Op de digitale bestekkaart staat precies waar je bent en welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Als een digitale assistent legt de MaaiApp vast welke watergangen gemaaid zijn. En als een watergang niet uitgevoerd kan worden, dan wordt ook dit digitaal vastgelegd met 1 druk op de knop. Zelfs een foto toevoegen is mogelijk!

Rapportage

De actuele status van alle machines is live te volgen op onze webapplicatie. In diezelfde webapplicatie kunt u ook rapporten aanmaken, waarin gedetailleerd alle maaiwerkzaamheden staan vermeld. De rapporten kunnen als pdf of Excel bestand worden opgeslagen.