MaaiApp: MEER maaien, minder administratie

Hoe kun je ervoor zorgen dat de aannemer meer kilometers kan maaien en tegelijkertijd nauwkeuriger bijhoudt wat hij gemaaid heeft? Het antwoord is: de MaaiApp.

 

Met de introductie van de MaaiApp gaat er veel veranderen voor de opdrachtgevers en de aannemers. Door een verschuiving van de verantwoordelijkheid voor het uitgevoerde werk naar de opdrachtnemer, wordt het steeds belangrijker de werkzaamheden goed vast te leggen. Dat betekent meer administratie door de machinisten en de uitvoerders: iets waar niemand op zit te wachten.

Door de toenemende aandacht voor flora en fauna, worden maaibestekken ook steeds vaker aangepast. Maar hoe weet je nu waar je welke stukken wel moet maaien en waar niet? De papieren kaarten die tot nu toe gebruikt worden, zijn onhandig in het gebruik en worden daarom nauwelijks geraadpleegd. Ze worden vaak alleen gebruikt om achteraf handmatig vast te leggen waar het werk is uitgevoerd.

En wat als je een maaivak of watergang niet kunt maaien, simpelweg omdat er nog gewassen op het land staan of omdat de toegang tot het perceel onmogelijk is? Een belletje naar de uitvoerder om het te melden in de hoop dat hij het goed vastlegt.

De MaaiApp verandert het maaiwerk rigoureus! Deze nieuwe App draait op de tablet of smartphone en is een slimme combinatie van navigeren en registreren. Op de digitale bestekkaart staat precies waar je bent en welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Als een digitale assistent legt de MaaiApp vast welke watergangen gemaaid zijn. En als een watergang niet uitgevoerd kan worden, dan wordt ook dit digitaal vastgelegd met 1 druk op de knop. Zelfs een foto toevoegen is mogelijk.

Deze MaaiAp gegevens worden draadloos verstuurd naar de centrale server voor het bijwerken van de kaarten, zodat iedereen overal dezelfde statusoverzichten kan bekijken. Uniek aan de MaaiApp is dat deze App ook zonder internetverbinding gebruikt kan worden. Dus als er (even) geen internetverbinding is, kan het maaiwerk gewoon doorgaan.

De MaaiApp wordt nu al gebruikt door diverse waterschappen: wie volgt?
Wilt u meer weten, neem dan vrijblijvend contact met ons op.