Graafmachines

Door uw graafmachines te voorzien van een WATCHERbox krijgt u direct grip op uw materieel.

U weet altijd waar de machines zijn, of ze "draaien" of stilstaan en wanneer de machines gedraaid hebben.
Cruciaal om u materieel efficient in te zetten. Deze gegevens kunt u gebruiken voor de urendeclaraties, doorbelasten van de draaiuren of bij een discussie over werktijden.

Objectief en betrouwbaar!